Microsoft heeft op 23 februari 2017 het SharePoint Framework (SPFx) publiekelijk beschikbaar gesteld (GA). Daarvoor was SPFx al beschikbaar voor ontwikkelaars in een preview fase. Nu SPFx publiekelijk beschikbaar is, kunnen we het ook voor productie doeleinden gaan inzetten.

Wie, wat, waar?

Binnen het SPFx is het op dit moment mogelijk om maatwerk webparts te ontwikkelen. Deze nieuwe webparts zijn met name gericht op de nieuw geïntroduceerde Modern sites/pages. Echter zijn de nieuwe webparts ook te gebruiken binnen de zogenaamde Classic pages en sites. Oude webparts die we binnen deze Classic pages gebruiken, zijn echter niet te gebruiken binnen de Modern pages. De nieuwe webparts gebouwd met SPFx heeft dus als voordeel dat ze op beide pagina’s te gebruiken zijn. Heb je dus al zware investeringen gemaakt in de Classic sites en zul je die de komende tijd nog blijven gebruiken? Dan is het dus mogelijk om toch al te profiteren van deze nieuwe webparts en zullen deze dus toekomst vast zijn, wanneer er ook Modern pages gebruikt zullen gaan worden.

Extra functionaliteiten

Wanneer we de SPFx Roadmap bekijken, dan worden er al diverse nieuwe mogelijkheden aangekondigd die in de komende tijd zullen worden toegevoegd. Geen specifieke tijdlijn wanneer dit exact zal zijn, maar de volgende extra functionaliteiten zullen in de komende tijd worden toegevoegd.

On-Premises support

SPFx zal ook beschikbaar gaan komen binnen On-Premises door middel van een Feature Pack. Doel is om dezelfde functionaliteiten als in On-line te hebben en dezelfde ontwikkel proces. Hoogstwaarschijnlijk alleen support voor SharePoint 2016.

Webparts++ en Add-ins

Ondersteuning voor complexere scenario’s binnen Webparts

 • Part-to-part communicatie
 • JS Framework isolation
 • “citizen developer” model voor lichtgewicht development (in de trant van een script editor webpart, zonder het te hoeven verpakken in een SharePoint Add-in).

Het updaten van SharePoint Add-ins naar ‘Modern world’, zodat ze ook beter passen in de Modern sites/pages.

 • Azure AD Registratie van Add-ins
 • Standaard ondersteuning voor responsive design (IFrame die responsive wordt)
 • Ontwikkelen van Add-ins met behulp van SPFx
 • Dezelfde tool chain en deployment model als client side web parts.
 • Overerven van een strongly typed base class waar mogelijk in plaats van het direct manipuleren van de pagina DOM.
 • Vervangen van custom actions en JSLinks met zogenaamde ‘Code Parts’
 • Ondersteuning van ‘Code Parts’ met NoScript instelling via tenant app catalog
 • Ondersteuning van ‘Code Parts’ in site collection app catalog (!). Deze kennen we nu nog niet, dus ben erg benieuwd welke richting dit op gaat
 • PnP community gedreven migratie best practices en tools

Application Lifecyle Management (ALM)

Ondersteuning van een goedkeuringsproces voor het goedkeuren van App packages die door ontwikkelaars worden aangeboden in de tenant.

 • Eigenaar van de App package initieert het goedkeuringsproces
 • Tenant admin krijgt automatisch een notificatie
 • Diverse instellingen om het goedkeuringsproces te kunnen configureren (automatisch goedkeuren, afkeuren na x aantal dagen na geen actie, zogenaamde ‘trusted developers’ voor automatisch goedkeuren)

Microsoft gaat additionele REST API’s beschikbaar stellen om Apps te kunnen deployen, activeren, upgraden en verwijderen. Deze API’s zullen alles ondersteunen wat gedeployed wordt naar de App catalog, inclusief Add-ins.

Daarnaast zal er Automatische CDN hosting voor code ondersteund gaan worden. Dit houdt in dat een JavaScript bundle in de app package opgenomen zal worden en dat deze automatisch geupload zullen worden in een geconfigureerde bibliotheek die gehost wordt in een tenant Office 365 CDN.

Developer Experience

 • SharePoint Framework Workbench 2.0: naast ondersteuning van het kunnen ontwikkelen van web parts, zal er ook ondersteuning komen voor nieuwe component types. Dit in lijn met dezelfde ontwikkel tools
 • Tool Chain Components (uitbreiding van de tool chain)
 • Additionele Yeoman Templates

Full Page Apps

 • Ondersteuning voor het ontwikkelen van SharePoint Framework apps, die getoond zullen worden in een ‘full page mode’, in plaats van in een client side webpart.
 • List level: custom view item, edit item, delete item, add item formulieren
 • Page level: het toevoegen van een app op een pagina met een full custom page ervaring
 • Mobile, dus responsive.

Samenvatting

Met het publiekelijk beschikbaar stellen van het SharePoint Framework (SPFx) heeft Microsoft een belangrijke stap gezet in het kunnen aanbieden van maatwerk oplossingen binnen SharePoint. Met een framework gebaseerd op open source, community gedreven en in lijn met standaarden die gelden binnen moderne web development. Het SPFx biedt op dit moment ondersteuning voor het ontwikkelen van maatwerk client side webparts. Wanneer we kijken naar de Roadmap van het SPFx, dan gaan er goede extra functionaliteiten komen, waarmee het ontwikkelen op SharePoint weer nieuw leven wordt ingeblazen. Het Framework biedt naast ondersteuning van de nieuwe ‘Modern experiences’ binnen SharePoint ook de oude vertrouwde ‘Classic’ omgevingen. Hiermee biedt Microsoft voor beide omgevingen één framework, die ook nog On-Premises zal gaan werken.